Welkom op de website van Nut Oude Pekela.

Wat is het Nut?
‘Het Nut’ is de verkorte naam van een oude vereniging: ‘de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen’. Opgericht aan het einde van de 18e eeuw is deze vereniging een particulier initiatief dat, zoals vele initiatieven in die tijd, structuur bood aan maatschappelijke ontwikkelingen. Mensen met ideeën verenigden zich in een ‘genootschap’ ook wel ‘maatschappij’ genoemd. Het bieden van structuur aan de samenleving is na 200 jaar voornamelijk een zaak van de overheid. Toch blijven er gebieden waar ook het Nut een bijdrage levert.

In 1787 verhuisde de Maatschappij noodgedwongen naar Amsterdam, maar in 1981 kon het oorspronkelijke adres weer betrokken worden nadat de daarin lange tijd gevestigde Nutsbibliotheek en Nutsspaarbank naar een ruimere bestermming verhuisd waren.

De geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen gaat terug tot het jaar 1784. Een groep mensen rondom de sterk sociaal bewogen doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuijzen te Edam, zag volksontwikkeling als oplossing voor sociale problernen. Hun initiatieven liepen op wetgeving vooruit. Het Nut ondernam actie, door o.a. het: geven van volksonderwijs, opleiden van leerkrachten, stichten van volksbibliotheken, oprichten van spaarbanken.

Het Nut anno 2020
Het Nut is er voor iedereen. Het Nut is een (plaatselijke) culturele vereniging van enthousiaste mensen die een programma van interessante lezingen en cursussen bieden, excursies organiseren, actuele culturele evenementen bezoeken. Het landelijk secretariaat is gevestigd in Edam.

De Nutsgedachte
Het Nut wil een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen en samenleving, met als motto: “Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling”.