Het maatschappijbestuur is het uitvoerend en initiƫrend orgaan benoemd door de algemene vergadering. In dit bestuur wordt het behoud van het gedachtegoed van de maatschappij bewaakt. De coƶrdinatie vindt plaats tussen de districten en departementen, waarin de landelijke contacten met overheden en andere maatschappelijke instellingen worden onderhouden.

Voorzitter:
Mw. R. v.d. Veen-Delger
Tel.: 0597 612946
E-mail: rvdveen-delger@nutoudepekela.nl

Vice voorzitter:
Dhr. B. Harms
Tel.: 0597 614758
E-mail: bharms@nutoudepekela.nl

Penningmeester:
Mevr. J. v.d. Plas- van Leeuwen
Tel.: 0597 676226
E-mail: p.v.d.plas@nutoudepekela.nl

Secretaris:
Mevr. Cobie Korvemaker
Tel.: 0597 614475
E-mail: c.korvemaker@nutoudepekela.nl

Bestuurslid:
Dhr. K. Langerhuizen
Tel.: 0597 614119
E-mail:

Tuinbouwcommissie:
Dhr. K. Langerhuizen
Tel.: 0597 614119
E-mail: klangerhuizen@nutoudepekela.nl

Dhr. H. B. Vrieze
Tel: 0597 613149